top of page
  • Björn Bringes

Upprop ─ Ioca Arma Nostra insamlingsstiftelse

Ioca Arma Nostra är latin och betyder Humorn är vårt vapen i en fri översättning till svenska. Stiftarna vill med detta upprop ta ett privat initiativ för att bidra till att skapa bättre livsvillkor för barn i olika delar av världen. Även om vi samlar in pengar till mänskliga tragedier anser vi att vi når ett bättre resultat om vi använder humorn som vapen, m a o ska det vara roligt att skänka pengar till stiftelsens välgörenhetsändamål. Det är vår övertygelse att vi kan samla in mer pengar och sprida vårt budskap till en större publik med hjälp av humorn. Stiftelsens modus operandi innebär också att vi kommer att arbeta aktivt med att anordna välgörenhetsgalor och liknande arrangemang för att nå stiftelsens syften.


Stiftelsen har ingen geografisk avgränsning utan kan välja att hjälpa barn i hela världen. Men för att nå bästa möjliga resultat kommer stiftelsen välja ut en avgränsad och mer specifik grupp av barn varje år.


Hjälpinsatser kan främja barn inom olika områden såsom exempelvis boende, utbildning, försörjning och opinionsskapande.


Syftet med insamlingsstiftelsen

Stiftelsen är ideell och dess ändamål är

  • Att samla in pengar för att främja utsatta barn i länder drabbade av fattigdom, krig och konflikter för att förbättra barnens förutsättningar till ett drägligt liv;

  • Att sprida information och skapa opinion om barn som drabbats av fattigdom, krig och konflikter.

Med detta uppror vädjar vi som stiftare om bidrag till insamlingsstiftelsen för att bedriva verksamhet i linje med dessa syften. De medel som härefter inflyter skall särskiljas till en självständig förmögenhet och varaktigt främja ovan nämnda ändamål.


Detta upprop ligger som grund för stiftandet av Ioca Arma Nostra insamlingsstiftelsen.


Stockholm, 16 februari 2018

Björn Bringes och Katre Saard

4 views

Recent Posts

See All

Välgörenhetsgalan 17 april 2024 en succé

Ioca Arma Nostra den 17 april 2024 blev en succé och nära 400 gäster i Berns salonger bidrog till att samla in pengar till de krigsdrabbade barnen i Ukraina. Ioca Arma Nostras mål är att kunna hjälpa

コメント


bottom of page