top of page
  • Björn Bringes

Save the date – Nästa välgörenhetsgala äger rum 12 maj 2020

Ioca Arma Nostra kommer arrangera en ny actionfylld välgörenhetsgala i Wallmans Salonger den 12 maj 2020. Även nästa år (2020) kommer insamlade medel gå till att hjälpa krigsdrabbade barn i Ukraina. Ioca Arma Nostra bestämmer från år till år hur insamlade medel ska användas, och för att dra nytta av alla upparbetade kontakter i Ukraina har vi beslutat att hjälpa de krigsdrabbade barnen i Ukraina även nästa år. 2020 kommer bli det sista året insamlade pengar går till att hjälpa krigsdrabbade barn i Ukraina.


Inbjudningar kommer att skickas ut i början av 2020.

1 view

Recent Posts

See All
bottom of page