top of page

Om Ioca Arma Nostra

Ioca Arma Nostra är latin och betyder Humorn är vårt vapen i en fri översättning till svenska.
 

Stiftarna av Ioca Arma Nostra är Björn Bringes och Katre Saard, tillika grundare av Alpcot AB. Det är stiftarnas övertygelse att vi kan uppnå bättre resultat genom att använda humorn, det ska vara roligt att skänka pengar och stödja välgörenhet. Paradoxalt nog kan vi genom att använda humor mildra mänskliga tragedier runt om i världen. En särskilt utsatt grupp vid naturkatastrofer, konflikter och krig är barn. Samtidigt är det barn som borde ha hela livet framför sig att realisera sina drömmar. Mot den bakgrunden har vi bestämt att Ioca Arma Nostra ska hjälpa barn i olika delar av världen. Vi kommer välja ut mer avgränsade grupper av barn varje år och konkreta projekt som Ioca Arma Nostra kommer att främja.

Välgörenhet

Ändamål

Stiftelsen är ideell och dess ändamål är:

  • Att samla in pengar för att främja utsatta barn i länder drabbade av fattigdom, krig och konflikter för att förbättra barnens förutsättningar till ett drägligt liv;
     

  • Att sprida information och skapa opinion om barn som drabbats av fattigdom, krig och konflikter.

Projekt 2018-2020

Ioca Arma Nostra insamlingsstiftelse bildades genom ett upprop den 16 februari 2018. Stiftelsen kommer att lämna bidrag och ge stöd till projekt som syftar till att förbättra tillvaron för utsatta barn i olika delar av världen.

 

Från 2018 till 2020 kommer insamlade medel att främja projekt i Ukraina för att hjälpa barn som drabbats av kriget i östra Ukraina, Donetsk och Lugansk, och på Krim. Stiftelsen kommer löpande publicera information om de projekt som stiftelsen valt att främja.

Nyheter

bottom of page