top of page
  • Björn Bringes

Humanitarian hero 2019 - Andreas Flodström

Updated: Mar 29


Arvid Joelsson från Beetroot tar emot priset för Andreas Flodström


Juryns motivering: Andreas är entreprenören och eldsjälen bakom Beetroot och Beetroot Academy som har gett hundratals och snart tusentals unga ukrainare en ny karriär inom IT. Därigenom har han gjort ett värdefullt bidrag för många krigsdrabbade unga ukrainare och skänkt dem framtidstro i en svår tid.


3 views

Recent Posts

See All
bottom of page